• Economische sancties

  B&A Law adviseert haar cliënten over alle aspecten van economische sanctieprogramma’s van nationale en internationale autoriteiten.

  Economische sancties zijn bindende, niet-militaire instrumenten die worden gebruikt om een bepaald gewenst beleid van een bepaald land of een bepaalde groep mensen af te dwingen of overtreding daarvan te bestraffen. Het zijn politieke instrumenten die worden opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en individuele landen, maar worden gehandhaafd en bestraft op nationaal niveau.

  Economische sancties richten zich zowel op landen als op individuen en bedrijven. Dergelijke sancties omvatten onder meer beperkingen ten aanzien van het handelen met staatsbedrijven, beperkingen ten aanzien van het handelen met specifieke industrieën, import- en/of exportbeperkingen, wapenembargo’s, de bevriezing van tegoeden en economische middelen en vele andere sancties.

  Learn more...
 • Exportcontrole

  B&A Law assisteert cliënten wier zakelijke activiteiten onderworpen zijn aan exportcontrole.

  Exportcontrole vormt in zijn algemeenheid een uitzondering op de vrije handel. Import en exports kunnen onderworpen zijn aan specifieke wetgeving die de vrije handel van goederen of diensten beperkt. De redenen voor dergelijke beperkingen lopen uiteen, maar omvatten nationale of internationale veiligheid, buitenlands beleid, anti-terrorisme, misdaadbestrijding en non-proliferatie. Hoewel exportcontrole in Europa in grote mate gebaseerd is op Europese wetgeving, worden beperkingen ook op nationaal niveau opgelegd. Specifieke beperkingen gelden voor “goederen voor tweeërlei gebruik” en “militaire goederen”.

  Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die kunnen worden gebruikt voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden, terwijl militaire goederen geacht worden te worden gebruikt voor militaire doeleinden.

  Learn more...