B&A Law assisteert cliënten wier zakelijke activiteiten onderworpen zijn aan exportcontrole.

Exportcontrole vormt in zijn algemeenheid een uitzondering op de vrije handel. Import en exports kunnen onderworpen zijn aan specifieke wetgeving die de vrije handel van goederen of diensten beperkt. De redenen voor dergelijke beperkingen lopen uiteen, maar omvatten nationale of internationale veiligheid, buitenlands beleid, anti-terrorisme, misdaadbestrijding en non-proliferatie. Hoewel exportcontrole in Europa in grote mate gebaseerd is op Europese wetgeving, worden beperkingen ook op nationaal niveau opgelegd. Specifieke beperkingen gelden voor “goederen voor tweeërlei gebruik” en “militaire goederen”.

Goederen voor tweeërlei gebruik zijn goederen die kunnen worden gebruikt voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden, terwijl militaire goederen geacht worden te worden gebruikt voor militaire doeleinden. De definitie van “goederen voor tweeërlei gebruik” is zeer breed en omvat een groot aantal categorieën goederen, waaronder elektronica, software, navigatie, sensoren, lasers, computers, aandrijving en nog vele andere. Ieder bedrijf dat zich bezighoudt met import of export zal dan ook te maken krijgen met export controleregelgeving.

Naast goederen of diensten die worden geëxporteerd of geïmporteerd, kunnen ook het land van bestemming en het land van origine van die goederen of diensten aan beperkingen onderhevig zijn. Sanctierecht en exportcontrole is dan ook vaak met elkaar verweven en vormen een complex juridisch landschap, waarin het moeilijk kan zijn uw bedrijf te navigeren.